Snímače sily Dopravníkové váhy Snímače uhla Ovládače Vyrobené na Slovensku Elektronické váhy Snímače sily na mieru Meracie ústredne Tenzometre Meranie momentu Testovacie stroje Prevodník sily Elektronické jednotky Váženie zásobníkov a nádob

TENZOMETRICKÉ SNÍMAČE SILY

Tenzometrický snímač sily je zariadenie, ktoré mení mechanickú silu (tlak, ťah) na výstupné napätie. Skladá sa z mechanickej časti (telesa z ocele alebo duralu) a elektrickej časti (tenzometra). Naša spoločnosť vyvinula štandardnú sériu snímačov, ktorá je vhodná pre väčšinu aplikácií v oblasti merania sily či váženia.

Najdôležitejším parametrom snímača sily je jeho rozsah. Je to najväčšia prípustná sila, ktorá nesmie byť prekonaná. Po prekonaní rozsahu snímača, hoc na krátky čas, nastávajú nenávratné zmeny vo vnútri materiálu, z ktorého je vyrobené teleso snímača a snímač je nenávratne poškodený. Berte túto skutočnosť na vedmoie pri výbere snímača a pri navrhovaní jeho uloženia.

Ako určiť vhodný rozsah snímača?

Existujú špecifické aplikácie, pre ktoré nie sú vhodné snímače zo štandardnej ponuky. Môže sa jednať o atypický tvar snímača, veľmi malú alebo veľmi veľkú meranú sila, alebo veľmi agresívne prostredie, v ktorom má byť snímač uložený (vysoká, nízka teplota, vlhkosť). Pre takéto prípady Vám naša spoločnosť ponúka návrh a vytvorenie snímača na mieru špeciálne pre vašu aplikáciu. V sekcii zákaznícke snímače si môžete pozrieť niekoľko takýchto riešení.

Nezabudnite na prevodník

Výstupné napätie snímača bez zabudovaného prevodníka sa pohybuje v rádoch milivoltov. Závisí od citlivosti a napájacieho napätia snímača. Dôvodom je samotný princíp fungovania tenzometrického snímača sily.

Ako funguje tenzometrický snímač sily?

Takéto nízke napätie sa ťažko meria a je náchylné na rušenie. Z tohoto dôvodu sa snímač zapája do prevodníka, s ktorým potom tvorí merací reťazec. Prevodník zosiluje, prevádza, výstup snímača na priemyselný štandard (0 ... 10 V, 4 ... 20 mA) a taktiež snímač napája. Našu ponuku prevodníkov si môžete pozrieť v sekcii elektronické jednotky a prevodníky. Všetky snímače sily našej výroby sú kompatibilné s prevodníkmi od iných výrobcov a naopak. V našej ponuke nájdete aj snímače so zabudovanými prevodníkmi, ktorých výstup sa už nemusí nijak upravovať a môžu byť priamo zapojené do PLC, meracej karty alebo iného systému. Napäťový či prúdový výstup prevodníkov vieme upraviť (posunúť nulu, negovať) na mieru podľa Vašich požiadaviek.