FAQ

Je možné dostať k produktom certifikát?

Ku každému snímaču je dodaný kontrolný certifikát výrobcu s parametrami nameranými pri výstupnej kontrole. Je možné objednať aj certifikát z nezávislej skúšobne. Certifikát je za príplatok a predlžuje dodací termín.

Reklamácia produktov

Reklamácia produktu sa vybavuje vždy individuálne. Pred zaslaním produktu nás najskôr kontaktujte. V mnohých prípadoch sa dokáže chyba odstrániť po konzultácii. Ak sa problém nepodarí odstrániť, bude dohodnutý ďalší postup.

Čo je to citlivosť tenzometrického snímača sily a v akých jednotkách sa udáva?

Citlivosť tenzometrického snímača sily sa udáva v jednotkách mV/V (milivolt na volt) a je to veľkosť výstupného napätia snímača pri napájacom napätí 1V a nominálnej záťaži.Štandardné snímače sa vyrábajú s citlivosťou od 1 mV/V do 3 mV/V, bežná hodnota je 2 mV/V a 1,5 mV/V. V prospektoch sa uvádzajú tzv. nominálne hodnoty, presná hodnota sa od nominálnej mierne odlišuje. Napr. snímač s nominálnou citlivosťou 2 mV/V môže mať v skutočnosti hodnotu 1,9836 mV/V. Presnú hodnotu citlivosti uvádza výrobca v protokole dodanom so snímačom.

Ako sa vypočíta napätie na výstupe tenzometrického snímača sily?

Napätie na výstupe tenzometrického snímača sily Us závisí od troch faktorov:

  • od citlivosti snímača C(mV/V)
  • od veľkosti napájacieho napätia snímača Uc(V)
  • od veľkosti zaťažujúcej sily Fx

Ak má snímač nominálny rozsah Fn, potom napätie na výstupe bude: Us = (C * Uc * Fx) / Fn. Príklad. Máme snímač s citlivosťou C = 1,9836 mV/V a rozsahom Fn = 5 kN. Snímač je napájaný jednosmerným napätím 10 V. Pri zaťažujúcej sile Fx = 3,5 kN bude výstupné napätie: Us = (1,9836 * 10 * 3,5) / 5 = 13,89 mV Pri Fx = 0 kN by bolo napätie Us = 0 mV a pri nominálnej záťaži Fx = Fn = 5 kN by bolo Us = 19,836 mV. To znamená, že v závislosti od záťaže sa napätie mení lineárne v rozsahu 0 … 19,836 mV. Poznámka: Vo výpočtoch je zanedbaná chyba nuly snímača.

Ako určiť vhodný rozsah snímača?

Pôsobiaca sila na snímač nesmie nikdy presiahnuť rozsah uvedený výrobcom. Presiahnutie rozsahu, čo i len na krátku dobu, môže spôsobiť nenávratné poškodenie snímača. Z tohoto dôvodu odporúčame nevyužívať celý rozsah snímača ale ponechať si rezervu. Pri statickej záťaži odporúčame, aby sila nepresiahla 75% rozsahu a pri dynamickej záťaži 50% rozsahu.

Aký je rozdiel medzi snímačom vyrobeným z hliníka a z nehrdzavejúcej ocele?

Druh materiálu, z ktorého je teleso snímaču vyrobené, volíme podľa rozsahu snímača. Vo všeobecnosti platí, že snímače vyrobené z hliníka sú menej vhodné na trvalé zaťaženie pretože majú vyššiu mieru tečenia.

Aký je rozdiel v smere pôsobiacej sily?

Každý snímač sily dokáže merať silu v smere tlaku i ťahu. Obmedzenie predstavuje iba ich mechanické vyhotovenie napríklad absencia závitov, za ktoré by bolo možné snímač ťahať. Snímače vyrobené našou spoločnosťou sú kalibrované v jednom smere sily. To znamená, že meranie v opačnom smere bude o niečo nepresnejšie. Smer kalibrácie zadáva zákazník pri objednávke.

Aká je presnosť snímačov sily?

Presnosť snímačov je vyjadrená triedou presnosti. Naša spoločnosť vyrába snímače s triedou presnosti 0,5 a 0,2. Príklad: Pri snímači s rozsahom 1kN a triedou presnosti 0,2 je chyba ± 2N.

K čomu slúži prevodník ku snímaču sily?

Výstup z tenzometrického snímača sily závisí od jeho citlivosti a napájacieho napätia. Vo všeobecnosti sa rovná o niekoľkým milivoltom. Prevdoník toto výstupné napätie zosiluje na úroveň priemyselného štandardu (0 … 10V) alebo mení na prúdový výstup (4 … 20 mA) a taktiež napája snímač stabilným napätím. Snímač dokáže fungovať a merať aj bez prevodníka, no táto kombinácia sa využíva najčastejšie.

Produkt bol úspešne pridaný do košíka!