Snímače sily Dopravníkové váhy Snímače uhla Ovládače Vyrobené na Slovensku Elektronické váhy Snímače sily na mieru Meracie ústredne Tenzometre Meranie momentu Testovacie stroje Prevodník sily Elektronické jednotky Váženie zásobníkov a nádob

EMSYST | O našej spoločnosti

Firma EMSYST, spol. s r. o. vznikla v roku 1995 s cieľom dodávať na trh kvalitné produkty s vysokou pridanou hodnotou. Zakladateľ firmy pracoval dlhú dobu v oblasti meracej techniky ako vývojový pracovník a získané poznatky sa snažil preniesť do novovzniknutej firmy. Výsledkom boli originálne riešenia jednoúčelových strojov navrhnutých presne podľa požiadaviek zákazníkov. Postupne sa vo firme vytvoril tím technikov schopných riešiť úlohy v oblasti riadiacej techniky, merania, strojárskych a elektrotechnických konštrukcií.
Krátko po vzniku firmy, s ohľadom na jestvujúce know how, požiadavky zákazníkov a analýzu trhu, sa firma rozhodla pre vývoj vlastných produktov – tenzometrických snímačov sily. V pomerne krátkom čase bol vyvinutý základný rad produktov ktorý si rýchlo získal obľubu v technickej verejnosti. Zákazníci ocenili najmä vysokú kvalitu za primeranú cenu, profesionálnu technickú podporu, krátky dodací termín a možnosť atypických riešení. Snímače sa uplatnili v širokej oblasti priemyslu, napr. pri stavbe strojov, v skúšobníctve, v laboratóriách, pri vážení zásobníkov a pod. Exportujú sa tiež do väčšiny krajín strednej a východnej Európy.
V súčasnosti sa produkty EMSYST vyznačujú vysokou technickou úrovňou a kvalitou, za čo dostala firma aj niekoľko ocenení. Najväčším ocenením – ale zároveň aj najväčším záväzkom – je však rastúci záujem zákazníkov.