Snímače sily Dopravníkové váhy Snímače uhla Ovládače Vyrobené na Slovensku Elektronické váhy Snímače sily na mieru Meracie ústredne Tenzometre Meranie momentu Testovacie stroje Prevodník sily Elektronické jednotky Váženie zásobníkov a nádob
500 N
1 kN
2 kN
5 kN
10 kN
20 kN
50 kN
100 kN
200 kN
Ťah
Tlak
EMS150 - SKStiahnuť.pdf
EMS150 - ENStiahnuť.pdf
EMS150 - RUStiahnuť.pdf
EMS151 - SKStiahnuť.pdf
EMS151 - ENStiahnuť.pdf
EMS151 - RUStiahnuť.pdf
EMS150 - 500NStiahnuť.stp
EMS150 - 1kNStiahnuť.stp
EMS150 - 2kNStiahnuť.stp
EMS150 - 5kNStiahnuť.stp
EMS150 - 10kNStiahnuť.stp
EMS150 - 20kNStiahnuť.stp
EMS150 - 50kNStiahnuť.stp
EMS150 - 100kNStiahnuť.stp
EMS150 - 200kNStiahnuť.stp

Mohlo by vás zaujímať: