Snímače sily Dopravníkové váhy Snímače uhla Ovládače Vyrobené na Slovensku Elektronické váhy Snímače sily na mieru Meracie ústredne Tenzometre Meranie momentu Testovacie stroje Prevodník sily Elektronické jednotky Váženie zásobníkov a nádob
50 N
100 N
200 N
500 N
1 kN
2 kN
5 kN
Ťah
Tlak
EMS20 - SKStiahnuť.pdf
EMS20 - ENStiahnuť.pdf
EMS20 - RUStiahnuť.pdf
EMS21 - SKStiahnuť.pdf
EMS21 - ENStiahnuť.pdf
EMS21 - RUStiahnuť.pdf
EMS20 - 50NStiahnuť.stp
EMS20 / EMS21 - 100N, 200N, 500NStiahnuť.stp
EMS20 / EMS21 - 1kN, 2kN, 5kNStiahnuť.stp

Mohlo by vás zaujímať: