Snímače sily Dopravníkové váhy Snímače uhla Ovládače Vyrobené na Slovensku Elektronické váhy Snímače sily na mieru Meracie ústredne Tenzometre Meranie momentu Testovacie stroje Prevodník sily Elektronické jednotky Váženie zásobníkov a nádob

ZÁKAZNÍCKE SNÍMAČE SILY

Snímač s definovaným vlastným stlačením

Snímač na kontrolu prítlačnej sily na hydraulickom lise. Snímač má tvar súčiastky ktorá sa na lise vyrába, pomocou snímača sa nastavujú parametre lisu. V snímači je zabudovaný systém pružín ktoré zabezpečujú definované stláčanie snímača v závislosti od sily (0,5 mm/kN). Rozsah merania sily: 10 kN, zdvih: 5 mm.

Snímač na meranie zaťaženia hriadeľa

Na meranie treba použiť dva snímače, každý koniec hriadeľa sa uchytí do stredového otvoru jedného snímača. Takto možno merať napr. váhu materiálu na hriadeli alebo silu ktorou materiál obopína hriadeľ. Smer záťaže sa nastavuje pootočením snímačov.

Merací čap

Snímač meria silu pôsobiacu v strede čapu, v smere kolmom na os čapu. Zobrazený snímač sa používa na meranie prestavných síl na železničných výhybkách. Snímač má dva plné tenzometrické mostíky, čím sa dosiahlo, že sila nemusí pôsobiť presne v strede čapu, ale v určitom povolenom rozsahu.

Snímač ťahu pásika (SN-MP2)

Pásik, napr. gumový, je vedený cez tri kladky, stredná kladka je upevnená na tenzometrickom snímači sily. Pri ťahaní pôsobí pásik na strednú kladku a teda aj na snímač sily. Po prepočte tak možno odmerať silu ťahu. Snímač má mechanickú poistku proti preťaženiu.

Snímač na meranie zaťaženia v dvoch osiach

Snímač možno použiť na meranie zaťaženia v dvoch osiach, napr. pri skúškach ložísk. Možno tiež merať zaťaženie hriadeľov v dvoch osiach a pod.