Snímače sily Dopravníkové váhy Snímače uhla Ovládače Vyrobené na Slovensku Elektronické váhy Snímače sily na mieru Meracie ústredne Tenzometre Meranie momentu Testovacie stroje Prevodník sily Elektronické jednotky Váženie zásobníkov a nádob
100 N
200 N
500 N
1 kN
2 kN
5 kN
10 kN
20 kN
50 kN
100 kN
200 kN
500 kN
Tlak
EMS50 - SKStiahnuť.pdf
EMS50 - ENStiahnuť.pdf
EMS50 - RUStiahnuť.pdf
EMS50 - SRBStiahnuť.pdf
EMS51 - SKStiahnuť.pdf
EMS51 - ENStiahnuť.pdf
EMS51 - RUStiahnuť.pdf
EMS50 / EMS51 - 100N, 200N, 500NStiahnuť.stp
EMS50 / EMS51 - 1kN, 2kN, 5kNStiahnuť.stp
EMS50 / EMS51 - 10kNStiahnuť.stp
EMS50 / EMS51 - 20kNStiahnuť.stp
EMS50 / EMS51 - 50kNStiahnuť.stp
EMS50 / EMS51 - 100kNStiahnuť.stp
EMS50 / EMS51 - 200kNStiahnuť.stp
EMS50 / EMS51 - 500kNStiahnuť.stp

Mohlo by vás zaujímať: