Snímače sily Dopravníkové váhy Snímače uhla Ovládače Vyrobené na Slovensku Elektronické váhy Snímače sily na mieru Meracie ústredne Tenzometre Meranie momentu Testovacie stroje Prevodník sily Elektronické jednotky Váženie zásobníkov a nádob
500 kN
1 MN
1.5 MN
2 MN
3 MN
Ťah
Tlak
EMS130 - SKStiahnuť.pdf
EMS130 - ENStiahnuť.pdf
EMS130 - RUStiahnuť.pdf
EMS130 - 500kNStiahnuť.stp
EMS130 - 1000kNStiahnuť.stp
EMS130 - 1500kNStiahnuť.stp
EMS130 - 2000kNStiahnuť.stp
EMS130 - 3000kNStiahnuť.stp

Mohlo by vás zaujímať: