Snímače sily Dopravníkové váhy Snímače uhla Ovládače Vyrobené na Slovensku Elektronické váhy Snímače sily na mieru Meracie ústredne Tenzometre Meranie momentu Testovacie stroje Prevodník sily Elektronické jednotky Váženie zásobníkov a nádob
1 kN
2 kN
5 kN
10 kN
20 kN
50 kN
100 kN
200 kN
500 kN
Ťah
Tlak
EMS70 - SKStiahnuť.pdf
EMS70 - ENStiahnuť.pdf
EMS70 - RUStiahnuť.pdf
EMS70 - SRBStiahnuť.pdf
EMS70 - 1kN, 2kN, 5kNStiahnuť.stp
EMS70 - 1kN, 2kN, 5kN - Central ThreadStiahnuť.stp
EMS70 - 1kN, 2kN, 5kN - Central and Edge ThreadsStiahnuť.stp
EMS70 - 10kNStiahnuť.stp
EMS70 - 10kN - Central ThreadStiahnuť.stp
EMS70 - 10kN - Central and Edge ThreadsStiahnuť.stp
EMS70 - 20kNStiahnuť.stp
EMS70 - 20kN - Central ThreadStiahnuť.stp
EMS70 - 20kN - Central and Edge ThreadsStiahnuť.stp
EMS70 - 50kNStiahnuť.stp
EMS70 - 50kN - Central ThreadStiahnuť.stp
EMS70 - 50kN - Central and Edge ThreadsStiahnuť.stp
EMS70 - 100kNStiahnuť.stp
EMS70 - 100kN - Central ThreadStiahnuť.stp
EMS70 - 100kN - Central and Edge ThreadsStiahnuť.stp
EMS70 - 200kNStiahnuť.stp
EMS70 - 200kN - Central ThreadStiahnuť.stp
EMS70 - 200kN - Central and Edge ThreadsStiahnuť.stp
EMS70 - 500kNStiahnuť.stp
EMS70 - 500kN - Central ThreadStiahnuť.stp
EMS70 - 500kN - Central and Edge ThreadsStiahnuť.stp

Mohlo by vás zaujímať: